kiropraktiska behandlingen

Behandling

Målet med den kiropraktiska behandlingen är att återställa kroppens funktion och därmed minska smärta. Det kan vara genom att öka rörlighet och följsamhet i leder och muskler som är stela men det kan även vara att minska rörlighet, ex.vis genom att stabilisera ett överrörligt område.

Alla har vi olika mål och ditt personliga mål lägger ribban för behandlingen. En del vill prestera bättre på en idrottsarena men de flesta som kontaktar mig vill få bort smärtan så att dom kan utföra sina vardagsaktiviteter igen.

En kiropraktisk justering är en skonsam och säker metod för att återställa rörlighet och funktion i kroppen. Justeringen utförs med handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Vid en justering bildas ett vakum i leden och gasbubblor frigörs. När dessa bubblor spricker hörs ofta det karakteristiska ”knakljudet”. En kiropraktisk justering är mycket sällan smärtsam. På FixaRyggen kombineras kiropraktisk justering med manuella tekniker, specifik rehabiliteringsträning och olika mjukdelsbehandlingar (behandling av muskler).

– Ryggskott och övrig ryggsmärta
– Nackspärr
– Huvudvärk
– Gamnacke
– Smärta från nacke/skuldraområdet
– Axelproblematik
– Impingement
– Musarm och tennisarmbåge
– Domningar i armar och ben
– Ischias
– Höftsmärta
– Hälsporre
– Idrottsskador
– Arbetsrelaterade besvär
– Ryggbesvär under och efter graviditet

Kiropraktik Åkersberga fixaryggen Kiropraktik Åkersberga naprapat Kiropraktor

Första besöket börjar med ett samtal om dina besvär, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även ditt arbete och dina fritidsaktiviteter är viktig information för att få ett helhetsintryck av din situation för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Detta samtal som kallas anamnes görs för att utesluta sådant som bör behandlas av annan specialist, exempelvis husläkare. Efter anamnesen utförs en rad olika tester där resultaten från dessa tillsammans med din anamnes ligger till grund för din diagnos och vad jag bedömer vara orsaken till dina besvär. Sedan utformar vi tillsammans en behandlingsplan och inleder behandlingen. Ett nybesök tar ca 30 minuter. Givetvis får du behandling vid första besöket!

Vid återbesöket utvärderar vi första besöket , beslutar om fortsatt behandling, går igenom eventuella hemövningar etc. Ett återbesök tar också ca 30 minuter. Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt. Beroende på sökorsak varierar antalet behandlingar.

För vårdgivare

Patienter med smärta från rörelseapparaten söker både husläkare och kiropraktor men samarbetet mellan vårdgivarna är i dagsläget inte kartlagt. Detta föranledde mitt examensarbete ”Samarbete mellan husläkare och kiropraktorer i Stockholms läns landsting”. Resultatet av arbetet visade att flertalet husläkare dagligen hade patienter med smärta från rörelseapparaten, utan traumatisk eller patologiskt ursprung. Samtidigt remitterade/hänvisade väldigt få husläkare dessa patienter vidare till kiropraktor. Orsaken till detta uppgavs vara att flertalet av läkarna i undersökningen saknade en personlig kontakt med kiropraktor. 90% av läkarna efterlyste mer information om kiropraktik och trodde att detta skulle öka samarbetet mellan vårdgivarna.

Jag är övertygad om att samarbete mellan olika vårdgivare kan vara fördelaktigt för såväl vårdgivare som patienter. Därför önskar jag att samarbeta och ha en dialog med flera vårdgivare i Åkersberga, övriga Österåker och närliggande kommuner för att vi tillsammans ska kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. För mer information om hur jag arbetar och om hur vi gemensamt kan samarbeta kring patienter, kontakta mig.

Mvh. Johannes Nordenstam, legitimerad kiropraktor

För företag

Frisk och välmående personal är en förutsättning för ett välfungerande företag. Besvär från rygg- och nackregionen är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och förtidspension. Smärta från rygg och nacke leder ofta till trötthet och sviktande koncentrationsförmåga som påverkar både individen och företaget. Vetenskapliga undersökningar visar att kiropraktisk behandling är kostnadseffektivt både vid akut och långvarig nack- och ryggproblematik.

Kiropraktorer jobbar även med förebyggande åtgärder såsom ergonomisk rådgivning och individuell anpassad träning/rehabilitering. Friskvård är skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren. Avdrag får även göras av arbetsgivaren för förebyggande behandling och/eller rehabilitering av de anställda. Läs mer på skatteverkets hemsida eller kontakta mig. FixaRyggen har givetvis F-skatt.