KIROPRAKTIK

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”att utföra för hand”.

Redan på de gamla grekernas tid utförde Hippokrates olika typer av manipulation av ryggraden. Historiska studier från olika epoker och kulturer har visat underlag för att manipulationstekniker har använts i årtusenden över hela världen.

Kiropraktik som behandlingsform användes för första gången i slutet av 1800-talet. Dess grundare, D.D. Palmer, använde manipulation i en specifik led för ett specifikt syfte. År 1896 startade DD Palmer den första kiropraktorutbildningen med tillhörande forskningsklinik. Forskningen har under 1900-talet bidragit till utvecklingen av nya kiropraktiska metoder och teorier vilket i sin tur gjort att kiropraktiken har utvecklats enormt de senaste 100 åren.

Kiropraktiken är idag väl förankrad med vetenskap och de förklaringsmodeller som nu används vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen.

På Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida kan du läsa mer om forskning och historik samt förklaringsmodeller. Kiropraktor är idag en namnskyddad titel och endast den som erhållit legitimation av Socialstyrelsen får kalla sig kiropraktor. Merparten har utbildats vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och är medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS.

Spara

Spara

Spara